ഖേദിച്ച്‌ മടങ്ങുക

🔺"ആരെങ്കിലും വല്ല തിന്‍മയും ചെയ്യുകയോ, സ്വന്തത്തോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹുവോട് പാപമോചനം തേടുന്ന പക്ഷം ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമായി അല്ലാഹുവെ അവന്‍ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്‌." [അദ്ധ്യായം 4 നിസാഅ് 110]🔻

⏩തെറ്റ്‌ ചെയ്തവൻ അത്‌ സമ്മതിച്ച്‌ അല്ലാഹുവിനോട്‌ ഖേദിച്ച്‌ മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്‌. അല്ലാതെ, താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ നിഷേധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത്‌ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ ആരോപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്‌. ഖുർആന്റെ അനുയായികളിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവമാണത്‌.

✏അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular YRC Posts

Follow by Email