നന്മകൾ നിഷ്ഫലമാകുന്ന വിപത്ത്‌

നന്മകളെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതും തിന്മയുടെ തുലാസിന്റെ ഭാരം കൂട്ടുന്നതുമായ വൻപാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നീ അറിയുകയും അതിനെ ഗൗരവപൂർവ്വം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൽപെട്ട ഒരു പാപം നീ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിന്റെ നന്മകൾ പർവ്വതസമാനമാണെങ്കിലും ശരി അവയെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നതും നിഷ്ഫലമാകുന്നതുമാണ്. സൗബാൻ (റ) ഉദ്ധരിക്കുന്നതും സൽകർമ്മകാരികളുടെ കിടപ്പറകളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു ഹദീസ്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക :

നബി (സ) പറഞ്ഞു : "എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. തിഹാമയിലെ വെളുത്ത പർവ്വതങ്ങൾക്ക്‌ സമാനമായ നന്മകളുമായി അവർ അന്ത്യനാളിൽ വരുന്നതാണ്. അല്ലാഹു അവയെ വിതറപ്പെട്ട ധൂളികളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്". അപ്പോൾ സൗബാൻ (റ) പറഞ്ഞു : അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞങ്ങൾ അക്കൂട്ടരിൽ പെടാതിരിക്കാൻ അവരെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക്‌ വിവരിച്ചു തരുകയും വ്യക്തമാക്കിത്തരികയും ചെയ്യുക. അവരെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ റസൂൽ (സ) പറഞ്ഞു : "അവർ നിങ്ങളിൽപെട്ട നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാകുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കുന്നതു പോലെ രാത്രിയിലെ ആരാധനകളെടുത്ത്‌ അവരും പ്രതിഫലങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളുമായി തനിച്ചാകുമ്പോൾ അവ ലംഘിക്കുന്നതാണ്" [ഇബ്നുമാജ]

By ശൈഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ ഇബ്‌റാഹിം അൽ നഈം

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular YRC Posts

Follow by Email